powrótScenariusz zajęcia otwartego
przeprowadzonego dnia 30. 11. 2011 r.
grupa: Pszczółki


Temat: „Wesołe zabawy z Panią Jesienią  na pochmurne dni”
– zabawy z zakresu edukacji przyrodniczej.

Cele ogólne:
 Rozwijanie logicznego myślenia
 Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat aktualnej pory roku – jesień
 Wdrażanie do uważnego słuchania poleceń i skupiania uwagi

Cele operacyjne:
Dziecko:
 podaje rozwiązanie zagadki
 rozpoznaje przedmioty poprzez dotyk
 rytmizuje podane słowa
 rozpoznaje odgłos deszczu
 reaguje na umówiony sygnał dźwiękowy
 klasyfikuje przedmioty według jednej cechy – koloru
 składa obrazek pocięty na 3 części
 posługuje się klejem
 maluje palcem umoczonym w farbie

Metody: słowna, pokazowa, praktyczna

Formy: indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne: list od Pani Jesieni, zagadka, worek, szyszka, kasztan, grzyb, kolorowy liść, wiewiórka, jeż, nagranie odgłosu deszczu, magnetofon, chusta animacyjna, tamburyn,
3 koszyki (czerwony, żółty, zielony), po 9 liści w kolorach czerwonym, żółtym, zielonym, zestaw puzzli dla każdego dziecka, kleje, kartki, farby.

Przebieg zajęć:
1. Odczytanie listu od Pani Jesieni.

Drogie Dzieci!
Witam Was serdecznie. Pewnie jesteście ciekawi od kogo jest ten list. Jeżeli poprawnie  
rozwiążecie zagadkę, dowiecie się kim jestem.
   
2. Rozwiązanie zagadki od kogo jest list.

Co to za pani w złocie, czerwieni, sady maluje, lasy przemieni?
A gdy odejdzie gdzieś w obce kraje, śnieżna zawieja po niej nastaje. (jesień)

3. Czarodziejski worek „Skarby Pani Jesieni” – rozpoznawanie dotykiem przedmiotów znajdujących się w worku (szyszka, kasztan, grzyb, kolorowy liść, wiewiórka, jeż).
Rytmiczne wyklaskiwanie wyrazów.

Rozwiązywanie zagadek na temat przedstawionych rekwizytów.

Na jednej nóżce stoi w lesie.
W koszyczku go do domu niesiesz. (grzyb)

Jest malutki i ma długi ryjek,
pod kolcami, przed wrogiem się kryje. (jeż)

Kiedy kolczasta łupinka pęknie,
w brązowej skórce jest mu najpiękniej. (kasztan)
 
Spadają z drzewa żółte, czerwone.
Wiatr je niesie w tę i w tamtą stronę. (liście)

Na jabłoni rosną jabłka, a na gruszy gruszki.
A co rośnie na sośnie, sam odgadnąć musisz! (szyszki)

Mieszka wśród lasu, orzeszki zjada,
w dziupli na zimę zapasy składa. (wiewiórka)

4. „Co to za dźwięk?” – ćwiczenia słuchowe – nasłuchiwanie odgłosu deszczu i rozpoznanie dźwięku.

5. Zabawa z chustą animacyjną „Schowaj się przed deszczem” – dzieci machają chustą animacyjną w górę i w dół.
Na dźwięk tamburyna (oznaczający padający deszcz) dzieci chowają się pod chustą (parasolem).

6. Zabawa „Kolorowa jesień” – dzieci podzielone na 3 zespoły, każdy zespół otrzymuje koszyk w innym kolorze (czerwonym, żółtym, zielonym). Zadaniem dzieci z każdej grupy jest zebranie rozsypanych liści w odpowiednim kolorze.

7. Rozwiązywanie zagadki obrazkowej – utworzenie obrazka z puzzli (3 elementy) – ułóż obrazek z pociętych elementów i powiedz co masz na swoim obrazku (parasol). Sprawdzenie przez nauczycielkę poprawności wykonania zadania.
Przyklejenie ułożonego parasola na kartkę papieru. Malowanie parasola palcem    
umoczonym w farbie.